Wij wassen onze kleding in de eerste plaats om er steeds fris en keurig uit te zien, wassen is echter ook noodzakelijk omwille van hygiënische redenen. Kleding, linnengoed en schoonmaakartikelen zoals poetsdoeken, theedoeken, keukendoeken kunnen bij normaal of dagelijks gebruik gecontamineerd worden met schadelijke microben (bacteriën, virussen en schimmels), deze kunnen verder verspreid worden door die stukken slecht te wassen. Hoewel het infectierisico kleiner is dan bijvoorbeeld de besmettingsrisico’s die geassocieerd worden met het slecht wassen van de handen vormt dit toch een gevaar voor uw gezondheid.

De verspreiding van schadelijke organismen door slecht gewassen textiel gebeurt onder andere door:

• Het dragen en gebruik maken van ondergoed, sokken, bedlinnen, handdoeken enz. die besmet zijn met potentieel schadelijke of antibioticaresistente stammen.

• Het delen van handdoeken of kleding in sportteams.

• Wanneer zieke familieleden bepaalde artikelen (zoals handdoeken) delen met andere familieleden tijdens normale dagelijkse activiteiten.

• Verontreinigde en niet verontreinigde artikelen die tijdens een wasbeurt in dezelfde wasmachine belanden kunnen elkaar besmetten.

• In bepaalde onderdelen van een wasmachine kunnen schimmels en bacteriën overleven die ziektes veroorzaken (de zogenaamde biofilms), deze kunnen tijdens het wassen op propere kleding worden overgedragen.

• Slecht gedroogd wasgoed vormt een ideale bodem voor de de aanwas van bacteriën.

Goed en correct uitgewassen kledij en huishoudlinnen verminderen het risico van overdracht van besmettelijke ziekten (zoals voetschimmels, salmonella, norovirus, ziekenhuisbacterie...) tussen familieleden of vrienden aanzienlijk. Meestal vindt er een verspreiding van microben plaats via kleding en huishoudlinnen die in direct contact komen met de huid, b.v. ondergoed, sokken, persoonlijke handdoeken, bedlinnen, washandjes, luiers,... Kledij die niet in direct contact staat met het lichaam is minder risicovol, tenzij deze ook vervuild werd door bijvoorbeeld braaksel of uitwerpselen.

Het grootste gevaar vormen echter poetsdoeken, theedoeken en vaatdoeken. Deze worden in verschillende wetenschappelijke artikelen beschouwd als “hoge risico routes” voor de overdracht van microben en moeten idealiter na elke gebruikssessie grondig worden schoongemaakt! Wil u de verspreiding van ziektes en infecties door slecht gewassen textiel vermijden? Let steeds goed op dat u op een correcte en vooral een hygiënische wijze wast.

Tijdens een wasbeurt werken namelijk drie elementen samen om het microbiële verontreinigingsniveau af te breken:

1. De wassende kracht van het water:

Tijdens de hoofdcyclus in de wasmachine worden vuil en microben door de wassende kracht van het water losgemaakt van de textielvezels en in het waswater opgelost. Het vuil wordt vervolgens weggespoeld tijdens de spoel- en centrifugeercyclus.

2. De wastemperatuur:

Schadelijke micro-organismen zijn zeer gevoelig voor temperatuur en kunnen zeer slecht tegen hitte. Hoe hoger de wastemperatuur, hoe properder en hygiënischer uw was zal zijn.

3. Het wasmiddel:

Ingrediënten in het wasmiddel zelf, zoals Natriumpercarbonaat en Tetra-acetylethyleendiamine (TEAD), vallen schadelijke organismen op het textiel chemisch aan. Deze ingrediënten vindt men voornamelijk terug in poeders en tabletten en reageren het best bij hoge temperaturen. Hou er rekening mee dat deze actieve componenten in veel mindere mate terug te vinden zijn in vloeibare wasmiddelen en wasmiddelen speciaal gemaakt voor gekleurde was.

Die propere en perfect schoongemaakte hygiënische was, hoe krijg ik die nu?

Maak hiervoor gebruik van onderstaand stappenplan:

1. Voor het wassen

De wasmand:

– Leg geen vochtige artikelen in de wasmand

– Meng geen textiel met een hoog risico (zoals handdoeken, linnengoed, ondergoed en sokken,...) met items met een laag risico (zoals t-shirts, broeken, truien,...)

– Hou textiel dat in contact is gekomen met voedsel steeds apart, meng bijvoorbeeld geen theedoeken of vaatdoeken met andere items.

Sorteer uw Was:

Omdat bepaalde slecht gewassen items meer risico voor besmetting inhouden dan andere is het belangrijk om uw vuile was op te delen in verschillende categorieën, die elk een andere behandeling vergen. Sorteer uw was daarom in verschillende categorieën:

Categorie A (hoge risico items): kledingstukken of huishoudlinnen die door normaal of dagelijks gebruik besmet kunnen worden met ziekteverwekkers of antibiotica-resistente stammen. Het gaat hier onder meer over de volgende items:

 • Beroepskledij die een risico heeft om in contact komen met ziekteverwekkers en die thuis wordt gewassen: kledij van restaurant, laboratorium en rioleringswerkers, dierenartsen, landbouwers, enz.
 • Kleding van familieleden die zorg dragen voor zieke familieleden.
 • Kleding die sterk vervuild is met bijvoorbeeld uitwerpselen, braaksel of lichaamsvloeistoffen (inclusief herbruikbare baby luiers).
 • Sportkleding die gebruikt wordt in hoog-contact sporten zoals rugby, voetbal, vechtsporten, etc.
 • Doeken, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, poetsdoeken enz. die in de keuken worden gebruikt tijdens de bereiding van voedsel of voor het schoonmaken van de kinderkamer, toiletruimte, badkamer, etc.
 • Kleding van ziekenhuispatiënten die mee naar huis wordt genomen om uit te wassen.
 • Kleding van familieleden met chronische wonden of huidziekten
 • Textiel die in contact is geweest met huisdieren, bijvoorbeeld dekens voor huisdieren

Categorie B (matige risico items): Keding of huishoudlinnen die tijdens normaal, dagelijks gebruik in direct contact komen met de huid: sokken, onderbroeken, bh's, broeken, washandjes, t-shirts, handdoeken, beddengoed en andere persoonlijke spullen

Categorie C (lage risico items): Kledingstukken die dagelijks gedragen worden als bovenkleding en die geen uitgebreid of aanhoudend contact hebben met de huid. Deze categorie is ook van toepassing op huishouditems zoals tafellinnen, gordijnen etc.

Wanneer categorie B en C artikelen worden gebruikt of gedragen in "risicosituaties" zoals beschreven voor categorie A (d.w.z. wanneer een familielid is geïnfecteerd of een verhoogd risico op infectie heeft), moeten ze steeds worden behandeld als categorie A artikelen.

2. Hoe wassen?

U hebt de kledingstukken en de overige textiel gesorteerd volgens bovenstaande categorieën? Nu kan u aan de slag voor een propere en hygiënische was!

Elke categorie moet op een verschillende manier gewassen worden:

Categorie A: Deze artikelen moeten altijd met een wasmachine worden gewassen bij een temperatuur van 60 ° C of meer, met behulp van een wasmiddel dat gebaseerd is op een bleekmiddel (zie boven). Zorg er daarnaast ook voor dat:

 • De wasmachine niet overbelast is, d.w.z. geladen volgens instructie.
 • De juiste dosering van het reinigingsmiddel is toegevoegd volgens de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
 • Een standaard wascyclus wordt gebruikt (d.w.z. gebruik geen snelwas-, waterbesparende- of andere eco-functies).
 • De wasmachine ten minste twee, bij voorkeur drie spoel- en spincycli draait.

Voor sommige artikelen (fijne was, gekleurde was of wol) is het niet mogelijk om op deze temperaturen te wassen en / of een op bleekmiddel gebaseerd wasmiddel te gebruiken, was deze artikelen uit op de volgende manier:

 • Voer een voorwas uit door de kleding in koud water te laten weken en voeg een wasmiddel toe dat niet gebaseerd is op bleekmiddel.
 • Wring zo goed mogelijk uit en was vervolgens bij 30-40 ° C volgens de instructies op het wasetiket.
 • Gebruik indien nodig een anti-microbieel voorwasmiddel.

Categorie B: Was deze artikelen steeds machinaal bij een temperatuur van 30-40 ° C, gebruik ook een op bleekmiddel gebaseerd wasmiddelproduct. Voor een nog betere hygiëne zorgt u er best voor dat:

 • De wasmachine niet overladen is.
 • De juiste dosering van het wasmiddel is toegevoegd.
 • Een standaard wascyclus wordt gebruikt (d.w.z. gebruik geen snelwas-, waterbesparende- of andere eco-functies).
 • De wasmachine ten minste twee, bij voorkeur drie spoel- en spincycli draait.

Behandel delicate was (wol, gekleurd,…) door een voorwas (zie boven bij categorie A items).

Categorie C: Deze artikelen worden beschouwd als lage risico items. Wassen op 30 °C is voldoende, het wasmiddel dient niet gebaseerd te zijn op bleekmiddelen.

Als u nu nog niet zeker bent kan u steeds onderstaande tabel gebruiken:

3. Na het wassen

 • Was steeds uw handen na het hanteren van vuile was.
 • Droog het wasgoed zo snel mogelijk. Laat het niet gedurende lange periodes vochtig (bv in de wasmachine 's nachts) omdat de resterende microben zich vrij snel kunnen vermenigvuldigen in een natte omgeving.
 • Laat uw wasgoed drogen in het zonlicht of droog met de droogtrommel; minstens 20 minuten op een temperatuur van 40°C en strijk achteraf met stoom.
 • Bewaar pas gewassen stukken steeds op een droge plaats.

4. Extra tip: was uw wasmachine ook regelmatig!

Wasmachines die hoofdzakelijk wassen op temperaturen van 30-40 ° C en waarin slechts sporadisch wasmiddelen met toegevoegde bleekmiddelen worden gebruikt vormen een verhoogd risico. In deze machines kunnen bacteriële en fungale biofilms zich ophopen. Tot nu toe is er geen wetenschappelijk bewijs dat deze biofilms schadelijk zijn voor de gezondheid. Zij kunnen echter wel zorgen voor sterke en onaangename geuren voor uw wasgoed.

Deze biofilms kan u voorkomen door uw wasmachine als volgt te onderhouden:

 • Maak de rubberen voering van de deur regelmatig schoon met een mengsel van javel en water.
 • Spoel en reinig de wasmiddelbakjes wekelijks. Gebruik hiervoor indien nodig kokend water.
 • Zet de deur en de wasmiddelbakjes van de wasmachine steeds open wanneer deze niet draait om de binnenkant van de wasmachine goed te laten drogen.
 • Gebruik eenmaal per week of om de vijf wasbeurten het langste wasprogramma op de hoogste temperatuur of een chemisch desinfectiemiddel op een lege wascyclus zodat de binnenkant van de machine ook grondig wordt gereinigd.

Makkelijk toch? Als u bovenstaand stappenplan opvolgt bent u steeds verzekerd van een smetteloze en hygiënische was en mag u er gerust op zijn dat infecties en ziektes niet verder worden verspreid door slecht uitgewassen stukken.

terug naar vorige pagina