banner

Carolin Antibacteriële ontvetter met Eucalyptus

Tijdelijk uitverkocht
Carolin Antibacteriële ontvetter met Eucalyptus
Carolin Antibacteriële ontvetter met Eucalyptus
Carolin Antibacteriële ontvetter met Eucalyptus

Product Beschrijving

Om alle oppervlakken schoon te maken: - verstuif het product op het oppervlak - laat het product enkele seconden inwerken om te ontvetten en 5 minuten om bacteriën te doden - afspoelen Voor een desinfecterende werking: - verstuiven op het oppervlak - 15 minuten laten inwerken - afspoelen Dankzij zijn formule zonder javel verrijkt met essentiële olie van eucalyptus is Carolin Antibacterieel geschikt om 99,9% van de bacteriën en schimmels te doden. Reinigt en ontvet alle oppervlakken van het huis zonder strepen. Essentiële olie van eucalyptus heeft nuttige eigenschappen voor de schoonmaak. Ze wordt met name gewaardeerd omdat ze onaangename geuren kan verwijderen en wordt vaak gebruikt in desinfecterende producten. Carolin Antibacterieel is een spray zonder javel met essentiële olie van eucalyptus waarmee u alle oppervlakken in uw huis kunt desinfecteren en doeltreffend schoonmaken en ontvetten. Geschikt voor: - Woonkamer en slaapkamers - Keuken - Badkamer - Buiten en elders - Marmer

Product Specificaties

Merk: Carolin Naam: Antibacteriële ontvetter met Eucalyptus Over: Carolin Antibacteriële ontvetter met Eucalyptus Inhoud: 6 x EAN:5415087006312

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Na gebruik de ruimte ventileren.
Gezondheidsgevaar.
Gassen onder druk.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Giftig voor het milieu.
Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.
Signaalwoord:Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie Voorzorgsmaatregelen: P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken | P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen | P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. | P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.