banner

Ajax Universele Reinigingsspray

Tijdelijk uitverkocht
Ajax Universele Reinigingsspray
Ajax Universele Reinigingsspray
Ajax Universele Reinigingsspray

Product Beschrijving

Ajax Universele Reinigingsspray is geschikt voor alle oppervlakken. Deze krachtige formule reinigt snel en doet de oppervlakken weer glanzen. Het geeft een frisse geur en beschadigt uw oppervlakken niet. Hoe gebruiken? - Draai de knop van de spray op "ON" - Verstuif direct op het oppervlak - Laat het product enkele seconden inwerken en spoel af met water - Voor hardnekkige vlekken: verstuif overvloedig, laat het product 5 minuten inwerken en spoel af met water. Herhaal indien nodig. Laat het product nooit langer dan 10 minuten inwerken. Gebruik het product niet op oppervlakken die gevoelig zijn voor zuren, zoals marmer, kalksteen, oude badkuipen in gietijzer, beschadigd email en tv- en computerschermen. In geval van twijfel test eerst op een klein oppervlak.

Product Specificaties

Merk: Ajax Naam: Universele Reinigingsspray Over: Ajax Universele Reinigingsspray Inhoud: 6 x EAN:8718951272750

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Na gebruik de ruimte ventileren.
Gezondheidsgevaar.
Gassen onder druk.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Giftig voor het milieu.
Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.
Signaalwoord:Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie Voorzorgsmaatregelen: P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken | P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen | P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. | P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.