banner

Airwick Botanica Roomspray Lavendel & Kersenbloesem (4 x 236ml)

Tijdelijk uitverkocht
Airwick Botanica Roomspray Lavendel & Kersenbloesem
Airwick Botanica Roomspray Lavendel & Kersenbloesem
Airwick Botanica Roomspray Lavendel & Kersenbloesem

Product Beschrijving

Geef je huiskamer een onderscheidende geur met de Botanica by Air Wick Roomsprayer. Kies de geur die het best overeenkomt met je stemming. De Botanica by Air Wick bevatten ingrediënten die zijn gemaakt op basis van natuurlijke oorsprong. De oogst van de ingrediënten dragen bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. - De Botanica vullingen zijn ontwikkeld op basis van exotische ingrediënten van natuurlijke oorsprong die op verantwoorde wijze geteeld zijn. De oogst van de ingrediënten dragen bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. - Product niet getest op dieren. - 100% recycleerbare verpakking

Product Specificaties

Merk: Airwick Naam: Botanica Roomspray Lavendel & Kersenbloesem (4 x 236ml) Over: Airwick Botanica Roomspray Lavendel & Kersenbloesem Inhoud: 4 x EAN:3059943026872

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Na gebruik de handen afspoelen.
Gezondheidsgevaar.
Gassen onder druk.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H301:Giftig bij inslikken | H312:Schadelijk bij contact met de huid | H332:Schadelijk bij inademing | H315:Veroorzaakt huidirritatie | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H400:Zeer giftig voor in het water levende organismen | H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen | H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Voorzorgsmaatregelen: P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.

Ook in volgende varianten beschikbaar