banner

Ariel Regular Professional Waspoeder

Tijdelijk uitverkocht
Ariel Regular Professional Waspoeder
Ariel Regular Professional Waspoeder
Ariel Regular Professional Waspoeder

Product Beschrijving

Geconcentreerd waspoeder van Ariel. Dit wasdetergent heeft een aangename geur. De Professionele formule met dubbele Actilift werking verwijdert vlekken en helpt het vasthechten van vezels in de vlekken te voorkomen. Dit waspoeder is al doeltreffend vanaf een wastemperatuur van 30 graden. Voor witte was en lichte kleuren.

Product Specificaties

Merk: Ariel Naam: Regular Professional Waspoeder Over: Ariel Regular Professional Waspoeder Inhoud: 1 x EAN:8001090865748

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Deksel goed sluiten.
Na gebruik de handen afspoelen.
Gezondheidsgevaar.
Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie Voorzorgsmaatregelen: P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. | P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.

Ook in volgende varianten beschikbaar

Ariel Vloeibaar Fresh Sensations Pink 8001841197869
Ariel Vloeibaar Fresh Sensations Pink 8001841197869
tot 31% korting
23,99/box (4st)*
Ariel Power Ultra Vlekverwijderaar 1,54 L 8006540048313
Ariel Power Ultra Vlekverwijderaar 1,54 L 8006540048313
tot 19% korting
31,99/box (4st)*