banner

Vitroclen Spray 250ml

Tijdelijk uitverkocht
Vitroclen Spray 250ml
Vitroclen Spray 250ml
Vitroclen Spray 250ml

Product Beschrijving

Vitroclen Keramische Kookplaatreiniger Spray - 250ml reinigt en beschermt je vitrokeramische kookplaat en zorgt voor een langdurige glans. Brengt een beschermende laag aan en vermindert de hechting van nieuwe vlekken. Vitroclen; -Geeft een superieure glans. -Zorgt voor een diepe reiniging. -Ontvet de keramische kookplaat. -Beschermt en zorgt voor glaskeramiek. -Gemakkelijke behandeling. Vitroclen is het merk dat wordt aanbevolen door fabrikanten van keramische en inductiekookplaten waaronder Fagor, Brandt, Faure, Faure en Electrolux. Eenvoudig reinigen en perfect ontvetten zonder uw vitrokeramische platen in één enkele beweging te beschadigen. Na elk gebruik wordt een beschermlaag aangebracht om de hechting van nieuwe vlekken te verminderen.

Product Specificaties

Merk: Vitroclen Naam: Spray 250ml Over: Vitroclen Spray 250ml Inhoud: 5 x EAN:3059942101204

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Na gebruik de ruimte ventileren.
Gezondheidsgevaar.
Gassen onder druk.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Giftig voor het milieu.
Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.
Signaalwoord:Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie Voorzorgsmaatregelen: P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken | P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen | P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. | P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.

Ook in volgende varianten beschikbaar

Vitroclen Vitro-keramische Spray 450ml 3059942101242
Vitroclen Vitro-keramische Spray 450ml 3059942101242
tot 48% korting
22,76/box (4st)*
Vitroclen Crème 500ml 3059942101235
Vitroclen Crème 500ml 3059942101235
tot 39% korting
29,99/box (6st)*