banner

Destop Onderhoud Leidingen Geurstop

Destop Onderhoud Leidingen Geurstop
Destop Onderhoud Leidingen Geurstop
Destop Onderhoud Leidingen Geurstop
Koop meer, bespaar meer!
17%korting tov adviesprijs*
49.99/ 1 box = 4 x 2 liter
€ 6.25 /L
Gratis verzending naar België en Nederland boven €35
Voor 12u besteld, vandaag verzonden!
1 tot 2 werkdagen levertijd We doen er alles aan zodat u zo snel mogelijk kan genieten van uw bestelling, vertraging omwille van externe omstandigheden is echter niet uit te sluiten.
In mijn winkelmandje
Voordelen van BoxDelivery
Volumekortingen
Tot 70% korting
Veilig betalen

Product Beschrijving

Destop onderhoud OdorStop - Reinigingsmiddel voor leidingen. Dit is geen ontstoppingsmiddel. Maar een krachtige reiniger die de leidingen en afvoerbuizen in topconditie houdt! Bij gebruik 1 maal per week houdt het de leidingen schoon en vermijdt het alle problemen die het gevolg kunnen zijn van een slecht onderhoud (verstopping, opstuwing, onaangename geurtjes,...). 1. Maakt komaf met geuren 2. Parfumeert 3. Verhindert vuilafzetting 4. Hygiëne Gebruiksaanwijzing: Giet 2 dopjes in elke leiding. Laat daarna gedurende 30 minuten geen water lopen. Herhaal dit wekelijks. (Voor een beter resultaat is het aan te bevelen de eerste maal, vooraleer Destop onderhoud te gebruiken, Destop Gel Express met Soda te gebruiken. Spoel grondig gedurende 5 minuten, zodat de 2 producten zich niet vermengen).

Product Specificaties

Merk: Destop Naam: Onderhoud Leidingen Geurstop Over: Destop Onderhoud Leidingen Geurstop Inhoud: 4 x EAN:5410036486115

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Niet snijden, knippen of doorboren.
Na gebruik de handen afspoelen.
Niet mengen met andere producten.
Na gebruik de ruimte ventileren.
Deksel goed sluiten.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.
Giftig voor het milieu.
Gebruikswaarschuwing Bevat: sodium hydroxide, sodium hypochlorite. VOORZORGSMAATREGELEN : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN : de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Damp niet inademen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Antigifcentrum : 070/245 245 Veiligheidswaarschuwing Buiten bereik van kinderen bewaren,Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water CLP Regulation Gevaar
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.